De Drie Dagen van Pasen

Kringen

Het kerkelijk jaar beweegt in kringen die aansluiten bij de oude pre-christelijke natuurfeesten. Israël sloot zich aan bij deze feestdagen en gaf ze een theologische inhoud, waar de vroeg-christelijke kerk verder op voortborduurt. De grootste kring is de Paaskring, het feest van de lente, de kern van het kerkelijk jaar en daarvan afgeleid de kleinere Kerstkring. Deze kringen worden verbonden door periodes zonder grote feesten, waarin het kerkelijk jaar tot rust komt.

Paaskring

Het woord ‘kring’ suggereert al dat het Paasfeest niet een moment is dat op zichzelf staat, maar een gebeurtenis waar al weken van tevoren naartoe wordt geleefd. Vanaf Aswoensdag begint de zogenaamde 40-dagentijd, een tijd van bezinning ter voorbereiding op het Paasfeest, waarin nee zeggen tegen het kwaad en ja zeggen tegen het geloof een centrale rol speelt. Iedere 1e dag van de week telt als een klein stukje Pasen dat het nieuwe begin van de week markeert. Zo ontstaat een opeenvolging van wekelijkse kringen van 40 weekdagen en 7 zondagen die steeds intenser naar het Paasfeest toe bewegen.

Palmzondag

Voordat het daadwerkelijk 1e Paasdag is hebben we dus al een hele reis achter de rug en als het op Palmzondag groot feest is bij de herdenking van de intocht van Jezus in Jeruzalem komt daar ineens een omslag en komt het passieverhaal centraal te staan. Jezus’ dood kan niet los gezien worden van Opstanding en is in de liturgie onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat op deze zondag heel tastbaar wordt. In diverse tradities wordt op de middag van Palmzondag het lijdensverhaal van Jezus gelezen of gezongen, zoals bijvoorbeeld bij Bach in Leipzig, waar hij zijn grote passies schreef en uitvoerde.

Drie dagen van Pasen – Eén lange kerkdienst!

Op Witte Donderdag begint het Paasfeest, waarin de voetwassing en de sedermaaltijd, die Jezus met zijn discipelen vierde, herdacht worden. Er klinkt voor het eerst sinds het begin van de 40-dagentijd weer een Gloria! Maar ook op deze dag weer die omslag. De tafel wordt afgeruimd, de dienst eindigt niet, maar gaat op Goede Vrijdag verder. Het lijdensverhaal wordt opnieuw gelezen en gezongen, er wordt gebeden en de dood is bijna tastbaar. Maar ook nu eindigt de dienst niet en gaat weer verder in de Paasnacht, waar alles bij elkaar komt. Het Licht heeft overwonnen. Nu pas kan aan het einde van de dienst de zegen worden uitgesproken.

Het verhaal gaat verder

In de ochtenddienst van Pasen wordt wat in de nacht gevierd is nog eens bevestigd en daarna gaat de beweging van de Paaskring verder door naar de Hemelvaart op de 40e en Pinksteren op de 50e dag van Pasen.